Propozice

Jedná se o amatérský regionální běžecký závod určený pro mládež a dospělé. Myšlenkou závodu je dát prostor všem běžcům a nadšencům, kteří se chtějí závoděním dobře pobavit a poměřit síly. Je to také velká příležitost pro všechny, které chtějí zažít závodní atmosféru, ale na velké závody si netroufají. Smyslem je odlákat mládež od digitální techniky a dospěláky od každodenních zaběhnutých stereotypů.

Pořadatel:

Sbor dobrovolných hasičů Neplachovice, kontaktní osoba Jan Malý (+420 604 700 013)

Datum konání:

Neděle 20. března 2022 registrace od 12:30, dále dle časového plánu

Místo konání:

Na Střelnici v Neplachovicích, Cihelní 249, 747 74, sportovní areál Hliník, GPS: 49.997374, 17.803976

Parkování:

V místě konání závodu je možnost parkování na parkovištích a zpevněných plochách . Pokud přijedete autem.

Závodní trať:

Trať závodu na 5 a 9 km je vedena po přírodních uzavřených komunikacích  údolím Heraltického potoka směrem k obcí Štemplovec a zpět. Delší trať povede dále z obce Štemplovec na Hůrku, dále směrem na Kamenec , Loděnici a naváže zpět na kratší trať. Trasa bude řádně vyznačena a na důležitých bodech bude zabezpečena pořadatelská služba. Dětská trať na 1 km Povede zámeckým parkem. Závodit se bude na vyznačeném uzavřeném okruhu.

Časový plán:

 • 12:30 zahájení registrace do závodu
 • 13:45 konec registrace do všech startů
 • 14:00 start závodu na 5 a 9 km
 • 14:05 start dětského závodu
 • Vyhlášení výsledků závodu na 5 a 9 km proběhne do 40 minut po doběhnutí posledního závodníka
 • V dětském závodu na 1 km nebude vyhlašováno pořadí dětí. Každý účastník dostane v cíli drobnou odměnu

Harmonogram je pouze orientační, pořadatel si vyhrazuje právo jej změnit

Kategorie a tratě:

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození

 • 1 km- Děti, do ročníku 2011 (11 let a mladší)
 • 5 km- Krátká trať, ročníky od 2010 do 2007 (12 až 15 let), bez dalšího rozdělení
 • 5 km- Krátká trať, od ročníku 2006 (16 let a starší), rozdělení na kategorie muži a ženy
 • 9 km- Dlouhá trať, od ročníku 2006 (16 let a starší), rozdělení na kategorie muži a ženy

Podmínky účasti:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE
Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů. Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění

Startovné:

Startovné od 18 let je 50 Kč
Děti zdarma

Ceny a odměny:

Závodníci umístění na prvních třech místech v kategoriích
5 km- Krátká trať – děti
5 km- Krátká trať – muži, ženy
9 km- Dlouhá trať – muži, ženy
získají medaili a věcné ceny od partnerů akce
Všichni účastníci dětském závodu na 1 km, dostanou v cíli drobnou odměnu

Každý závodník v cíli může zdarma využít občerstvovací bufet (pitný režim, sušenky, ovoce)

Přihlášky a způsob přihlášení:

Elektronickou přihlášku lze vyplnit na stránce www.run.grundybike.cz. Registrace bude spuštěna nejpozději 19. 3. 2022
a ukončena ve čtvrtek 20. března 2022.
Dále je možno se registrovat přímo v místě konání závodu nejpozději do 13:45 viz. časový plán

Počet závodníků:

Počet závodníků v závodě není omezen

Výsledky:

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin.

Vyloučení ze závodu:

  • Nesportovní chování
  • Nedodržení soutěžní tratě
  • Užití cizí pomoci
  • Výměna startovního čísla
  • Odstartování v nesprávné kategorii

Zrušení závodu:

Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení závodu (například z důvodu nepříznivého počasí, nezpůsobilosti trati atd.). O tomto rozhodnutí bude informovat na internetových stránkách www.run.grundybike.cz a na svém facebookovém profilu https://www.facebook.com/GRUNDYrun/